KORPORAT

Kenali Kami...

Ucapan Pengerusi | Pengenalan | Sejarah Penubuhan | Matlamat & Objektif | Fungsi | Lembaga Pemegang Amanah | Jawatankuasa Kecil

AHLI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH

Yayasan ditadbirkan oleh Ahli Lembaga Pemegang Amanah yang bertanggungjawab ke atas semua aspek perjalanan dan aktiviti Yayasan. Mereka ialah:

Pengerusi

YBhg. Us. Md Zaki bin Ab Manan

Timbalan Pengerusi

YBhg. Us. Abd Rahman bin Md Hassan @ Mat Hassan

Ahli-ahli

YBhg. Datuk Mohammad bin Hj. Abdullah

YBhg. Haji Atan bin Muhamad

YBhg. Us. Mohd Ramli bin Nikman

YBhg. Us. Mat Jais bin Kamos

YBhg. Haji Mohd Noor bin Mohd Yusof

YBhg. Encik Zakaria bin Mat

YBhg. Us. Mohamed Khairul Anuar bin Mohd Basri

 

Ahli Lembaga Pemegang Amanah selaku pentadbir Yayasan dibantu oleh jawatankuasa-jawatankuasa kecil yang mempunyai fungsi masing-masing dan kakitangan pengurusan yang berkhidmat sepenuh masa.