+603-6188 4064 11C, Jalan SG 3/17, Pusat Bandar Taman Seri Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.

Program & Aktiviti

Donate Now!

Projek Majalah Iktisad

Donate Now!

Projek Penajaan Mushaf Qiraat Asyaraa

Donate Now!

Program Pendidikan

Memberi pendidikan dan bimbingan kepada masyarakat umum dan anggota Koperasi…

Donate Now!

Program Dakwah

Yayasan Muslimin menjalankan atau membangunkan aktivitinya melalui program-program dalam bidang…

Donate Now!

Program Sosial

Bantuan Pendidikan dan Kebajikan

  • Membantu atau memberi sumbangan kepada…
    Donate Now!

Program Ekonomi

Menerbit, menterjemah, membiayai penterjemahan buku-buku agama khususnya mengenai muamalat dan…

Donate Now!

Utama

YAYASAN MUSLIMIN telah ditubuhkan melalui Surat Ikatan Amanah bertarikh 2hb. Julai 1992 di bawah Akta Syarikat 1965. Antara pengasas yang juga Pemegang Amanah Yayasan pada waktu itu ialah Almarhum Tan Sri Dr. Abdul Hamid bin Hj Othman, bekas Penasihat Agama Perdana Menteri.

Antara Objektif Yayasan adalah menyediakan platform dan mempromosikan konsep sedekah, infak jariah, zakat, infak fisabilillah dan menguruskan harta/wang yang disumbangkan dengan penuh amanah ke arah membangunkan sosio-ekonomi umat Islam.Sumbangan-sumbangan yang diterima akan disalurkan melalui aktiviti-aktiviti pendidikan dan kebajikan terutamanya pelajar-pelajar miskin, anak-anak yatim, kaum orang asal dan masyarakat umum.