Berita Semasa

Berita dan aktiviti berkaitan perjalanan program

Program Taklimat Kutipan Dana Institusi Pendidikan Islam di Malaysia
(9 September 2020)
Mesyuarat Agung Tahunan YMMB Kali Ke-29 Tahun 2020(22 Ogos 2020)
Program Persona Jumaat Anjuran bersama RISDA
(14 Ogos 2020)
Sumbangan Prihatin
Pusat Jagaan Warga Tua, Kuala Selangor (12 Ogos 2020)
Sumbangan Prihatin
Covid-19
(15 Mei 2020)
Sumbangan Prihatin
PPRT Taman Wahyu,
Kuala Lumpur (1 Julai 2020)