+603-6188 4064 11C, Jalan SG 3/17, Pusat Bandar Taman Seri Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.

Kebajikan

  • Membantu atau membiayai kegiatan-kegiatan kebajikan anjuran bersama Yayasan dengan pertubuhan-pertubuhan lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan Yayasan.
  • Merancang dan menentukan jenis-jenis bantuan yang bermanfaat kepada golongan sengsara, lemah, uzur dan terbiar.
  • Membantu samada berbentuk wang, perbiayaan atau peralatan perubatan atau sebagainya kepada golongan yang kurang berkemampuan.
  • Membina dan rnembangunkan tempat-tempat kediaman yang sesuai untuk belia yang bekerja di bandar, anak yatim, balu-balu, orang-orang tua atau orang-orang yang berkelana di mana bimbingan dan asuhan ajaran Islam dapat disampaikan kepada mereka dengan berkesan.
  • Mengadakan tempat, kawasan pertanian, perladangan, penternakan atau industri kecil untuk memberi pekerjaan atau sumber rezeki kepada mereka yang ingin berdikari dalam kehidupan.
  • Mewujudkan tabung bantuan kemanusiaan untuk rakyat tempatan dan antarabangsa.
  • Lain-lain bantuan kebajikan yang boleh diketegorikan dalam pengertian al-bir (kebajikan) dan ihsan dalam Islam.