+603-6188 4064 11C, Jalan SG 3/17, Pusat Bandar Taman Seri Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.

Pendidikan

  • Membantu atau memberi sumbangan kepada institusi-institusi pendidikan Islam rendah dan menengah di Malaysia.
  • Membiayai atau mengadakan kelas dan seminar pendidikan muamalat Islam supaya lebih ramai orang mendapat pendedahan ilmu mengenai sistem urusniaga Islam.
  • Menganjur atau membiayai seminar, kursus, forum dan lain-lain mengenai Koperasi mengikut prinsip-prinsip Islam.
  • Menerbit, menterjemah, membiayai penterjemahan buku-buku agama khususnya mengenai fikhul muamalat dan sebagainya.
  • Mengadakan usahasama dengan pusat-pusat pengajian dalam dan luar negeri untuk membuka cawangan atau pusat kembar  dalam atau luar negeri dalam bidang ilmu khusus untuk memenuhi keperluan masyarakat.
  • Memberi bantuan buku atau kitab agama dan peralatan pembelajaran dan lain-lain kepada sekolah-sekolah atau pusat-pusat pendidikan Islam.
  • Membantu pelajar-pelajar yang menuntut di pusat-pusat pengajian tinggi dalam dan luar negeri samada melalui hutang, dermasiswa, biasiswa atau sebagainya.
  • Menubuhkan Tabung Pendidikan Islam. Memberi bantuan- bantuan lain yang ada kaitan dengan pendidikan Islam.