+603-6188 4064 11C, Jalan SG 3/17, Pusat Bandar Taman Seri Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.

Program & Aktiviti

Yayasan Muslimin menjalankan atau membangunkan aktivitinya melalui program-program dalam bidang dakwah, pendidikan, kebajikan dan pembangunan sosioekonomi ummah. Yayasan Muslimin bekerjasama dengan NGO lain dalam usaha menjayakan program-program yang diatur.

 

1.0 PROGRAM DAKWAH

Projek ar-Rahman (Pemangkin Pembangungan Ummah) Untuk membantu anggota masyarakat yang bermasaalah agar dapat
menjalani penghidupan sebagai seorang insan biasa yang mengabdikan diri kepada Allah swt sepanjang hayatnya. Masalah yang sering dihadapi
anggota masyarakat ialah ketagihan dadah, lepasan penjara, remaja/pelajar bermasalah, keluarga bermasalah, dan para pendidik serta bakal
pendakwah.

Peserta di bawah projek ini akan melalui proses-proses pemulihan, dan bimbingan selepas pemulihan (after care). Proses bimbingan selepas
pemulihan melibatkan aktiviti latihan dan motivasi untuk membolehkan peserta berdikari. Puncak kepada program ini ialah ‘Kembara Ke Tanah
Suci (Umrah)’.

Dalam proses selepas pemulihan (after care) ini peserta dibimbing, mengikut minat dan kecenderungan masing-masing, dalam membina penghidupan bermuamalat. Peserta diberi penekanan dalam bidang ekonomi agar mereka boleh menyara penghidupan sendiri sepanjang hayat dalam suasana kehidupan yang baru yang lebih terjamin. Mereka juga dilatih bagi menjadi rakan pembimbing kepada rakan-rakan mereka yang menghadapi masalah yang sama. Aktiviti muamalat yang terlibat adalah sektor pertanian, penternakan dan perkhidmatan.

Akhirnya, berasaskan ‘Taubat – Ibadat – Khidmat – Muamalat’ menjadi modul kepada pendidik atau pendakwah dalam menghadapi anggota
masyarakat bermasalah.

Program & Aktiviti Yayasan Program “Masyarakat Penyayang (Sharing is Caring)” yang dilaksanakan insya-Allah memberi impak yang memberansangkan dalam usaha membantu masyarakat keluar dari sesuatu permasalahan hidup. Perkampungan ‘pemulihan’ yang sedang diusahakan di bawah Projek al-Rahman ini bertempat di Rumah Penawar Desa Manzil, Lot 6133, Parit 10, Mukim Sungai Panjang, 45200, Sabak Bernam, Selangor. Manakala perkampungan ‘bimbingan selepas pemulihan (after care)’ pula bertempat di Rumah Penawar Batang Kali, Lot 2050, Jalan Lama Genting, 44300 Batang Kali, Selangor.

 

Aktiviti Ziarah

Untuk menjadi sebuah organisasi yang dekat di hati masyarakat, Yayasan Muslimin melakukan aktiviti ziarah berkunjung ke beberapa penempatan/
organisasi bagi menjalin silaturrahim. Daripada aktiviti ziarah itu, rasa empati dan simpati dapat dihayati oleh peserta ziarah. Antara tempat kunjungan ialah;

• Kampung Orang Asli Ulu Batu, Ulu Yam, Selangor;

• Rumah Kebajikan Warga Emas; dan

• Wad Pediatrik Hospital Kuala Lumpur

 

2.0 PROGRAM PENDIDIKAN

Memberi pendidikan dan bimbingan kepada masyarakat umum dan anggota Koperasi Muslimin Malaysia Berhad berkenaan ilmu-ilmu alQuran,
muamalat, falak dan teknologi maklumat melalui kelas, bengkel, seminar, ceramah, muzakarah dan sebagainya.

Disamping itu, Yayasan Muslimin juga boleh mengadakan usaha sama dengan pusat-pusat pengajian dalam dan luar negera untuk membuka
cawangan atau pusat pengajian berkembar di dalam atau di luar negara, dalam bidang ilmu khusus untuk memenuhi keperluan masyarakat.

AKTIVITI-AKTIVITI PROGRAM PENDIDIKAN

Akademi al-Quran

Menubuhkan Akademi al-Quran bagi menjalankan kelas-kelas pengajian al-Quran secara bermodul untuk masyarakat pelbagai peringkat. Modul asas pengajian al-Quran di Yayasan Muslimin mengaplikasikan kaedah Nuraniyah. Kelas-kelas lanjutan sehingga peringkat hafazan, tadabbur dan taranum juga dikelolakan di Akademi ini.

Pengajian Fiqh Muamalat

Menganjurkan Pengajian Fiqh Muamalat untuk anggota-anggota Koperasi khususnya dan orang awam dengan kerjasama Koperasi Muslimin Malaysia Berhad. Fiqh Muamalat ini menekankan kaedah dan tatacara berurus niaga sesama manusia.

Program Peningkatan Ilmu Umum

Menganjurkan kursus, bengkel, ceramah dan muzakarah bagi meningkatkan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat.

Bidang-bidang ilmu yang diliputi ialah Ilmu Falak, motivasi dan bimbingan pelajar, program khusus untuk remaja sekolah, dan program pembangunan
kerjaya.

 

3.0 PROGRAM SOSIAL

Bantuan Pendidikan dan Kebajikan

 • Membantu atau memberi sumbangan kepada institusi-institusi pendidikan Islam rendah dan menengah di Malaysia.
 • Membantu pelajar-pelajar yang menuntut di pusat-pusat pengajian tinggi dalam dan luar negeri samada melalui hutang, dermasiswa, biasiswa atau sebagainya.
 • Menyalurkan bantuan pendidikan dan kebajikan kepada pelajar-pelajar, golongan miskin, institusi pendidikan, pertubuhan dakwah, persatuan pelajar, masjid dan surau.
 • Membantu atau membiayai kegiatan-kegiatan kebajikan anjuran bersama Yayasan dengan pertubuhan-pertubuhan lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan Yayasan.
 • Memberi bantuan buku atau kitab agama dan peralatan pembelajaran dan lain-lain kepada sekolah-sekolah atau pusat-pusat pendidikan Islam.
 • Merancang dan menentukan jenis-jenis bantuan yang bermanfaat kepada golongan sengsara, lemah, uzur dan terbiar. Membantu samada berbentuk wang, pembiayaan atau peralatan perubatan atau sebagainya kepada golongan yang kurang berkemampuan.
 • Lain-lain bantuan kebajikan yang boleh diketegorikan dalam pengertian kebajikan (al-bir) dan ihsan dalam Islam.

Bantuan Penempatan

Membina dan membangunkan tempat-tempat kediaman yang sesuai untuk belia yang bekerja di bandar, anak yatim, balu-balu, orang-orang tua atau
orang-orang yang berkelana di mana bimbingan dan asuhan ajaran Islam dapat disampaikan kepada mereka dengan berkesan.

Tabung Kemasyarakatan

 • Mewujudkan tabung bantuan kemanusiaan untuk rakyat tempatan dan antarabangsa.
 • Menubuhkan Tabung Pendidikan Islam. Memberi bantuan-bantuan lain
  yang ada kaitan dengan pendidikan Islam.

 

AKTIVITI-AKTIVITI PROGRAM SOSIAL

Sumbangan Mesin Hemodialisis
Menderma dua unit mesin hemodialisis yang bernilai lebih RM80,000.00 kepada Pusat Rawatan Islam (Baitul Mal Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) dan Hospital Sentosa, Kuala Lumpur.

Akikah dan Korban

Penguruskan sumbangan daripada orang ramai bagi menjalankan ibadah akikah dan korban pada hari Raya Aidiladha.

Wakaf Bangunan
Membeli bangunan-bangunan untuk dijadikan pejabat, pusat latihan, pendidikan dan penerangan di seluruh negeri-negeri melalui sumbangan wakaf
daripada orang ramai.

Pakej Lawatan Mahabbah
Menganjurkan pakej lawatan ke tempat-tempat yang mempunyai sejarah Islam seperti Pattani, dan menjalinkan usaha untuk mengeratkan ukhuwwah Islamiyyah dengan masyarakat setempat.

Kaunseling dan Bimbingan
Membantu dan menasihati – pelajar – ibubapa – orang ramai dari perspektif Pendidikan Islam.

4.0 PROGRAM EKONOMI

Menerbit, menterjemah, membiayai penterjemahan buku-buku agama khususnya mengenai muamalat dan sebagainya.

Mengadakan tempat, kawasan pertanian, perladangan, penternakan atau industri kecil untuk memberi pekerjaan atau sumber rezeki kepada mereka
yang ingin berdikari dalam kehidupan.