Program Ekonomi

Cakna Armalah

Didik Armalah – yakni suatu tabungan untuk membantu anak-anak armalah seperti bantuan kos persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke kolej universiti.

                      

Ehsan Armalah – yakni tabungan untuk membantu keperluan hidup seperti modal awal perniagaan/ pengembangan perniagaan, saraan anak-anak OKU, dan

sebagainya.

        

OKU Armalah – yakni tabungan untuk membantu keperluan OKU Armalah seperti peralatan bantuan, perubatan dan   kos

saradiri

© 2022 HAKCIPTA TERPELIHARA - YAYASAN MUSLIMIN MALAYSIA BERHAD