Program Pendidikan

Memberi pendidikan dan bimbingan kepada masyarakat umum berkenaan ilmu-ilmu Al-Quran, muamalat, falak dan teknologi maklumat melalui kelas, bengkel, seminar, ceramah, muzakarah dan sebagainya.


Disamping itu, Yayasan Muslimin juga boleh mengadakan usaha sama dengan pusat-pusat pengajian dalam dan luar negera untuk membuka cawangan atau pusat pengajian berkembar di dalam atau di luar negara, dalam bidang ilmu khusus untuk memenuhi keperluan masyarakat.


AKTIVITI-AKTIVITI PROGRAM PENDIDIKAN


Akademi Al-Quran

Menubuhkan Akademi Al-Quran bagi menjalankan kelas-kelas pengajian Al-Quran secara bermodul untuk masyarakat pelbagai peringkat. Modul asas pengajian Al-Quran di Yayasan Muslimin mengaplikasikan kaedah Nuraniyah. Kelas-kelas lanjutan sehingga peringkat hafazan, tadabbur dan taranum juga dikelolakan di Akademi ini.


Pengajian

Fiqh MuamalatMenganjurkan Pengajian Fiqh Muamalat untuk anggota-anggota Koperasi khususnya dan orang awam dengan kerjasama Koperasi Muslimin Malaysia Berhad. Fiqh Muamalat ini menekankan kaedah dan tatacara berurus niaga sesama manusia.


Program Peningkatan Ilmu Umum

Menganjurkan kursus, bengkel, ceramah dan muzakarah bagi meningkatkan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat.


Bidang-bidang ilmu yang diliputi ialah Ilmu Falak, motivasi dan bimbingan pelajar, program khusus untuk remaja sekolah, dan program pembangunan kerjaya.