Yayasan Muslimin Sepintas Lalu

Yayasan Muslimin mempunyai seramai 49 orang ahli tetap. Beberapa orang daripadanya dilantik sebagai Ahli Lembaga Pemegang Amanah (ALPA) yang bertanggungjawab mengawal selia perjalanan Yaysan Muslimin. Manakala bagi menggerakkan aktiviti-aktivitinya, tenaga relawan sama ada individu mehupun melalui pertubuhan dilibatkan bersama. Yayasan Muslimin dibantu oleh 3 orang kakitangan yang mengguruskan operasi pentadbiran pejabat.


Bagi tempoh satu dekad yang lalu, Yayasan Muslimin telah menerima sumbangan dana sebanyak RM4.5 juta daripada pelbagai sumber termasuk agensi kerajaan, badan koporat dan juga orang awam. Dana yang terkumpul telah digunakan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti dakwah orang asli; aktiviti pendidikan dengan penganjuran kelas pengajian al-Quran dan Muamalat; aktiviti menyantuni mereka yang memerlukan seperti anak-anak yatim, rumah kebajikan warga emas, golongan asnaf; dan penerbitan untuk sebaran ilmu kepada masyarakat.


Dalam aktiviti dakwah orang asli, Yayasan Muslimin bergerak bersama rakan amal yang lain di beberapa perkampungan di sekitar Selangor. Antaranya PERKIM Cawangan Selayang, Persatuan Belia Masjid Selangor, Team Dakwah Orang Asli (DOA), dan Kumpulan Akademi Rabiatul Adawiyah (ARA).


Yayasan Muslimin juga bekerjasama dengan Yayasan Amal Malaysia dalam Misi Kemanusiaan di Lombok dan Palu, Indonesia, serta Cox`s Bazaar, Bangladesh pada tahun 2018 dan 2019.


Bagi memastikan pengelolaan aktiviti-aktiviti lebih teratur, Yayasan Muslimin menyusun programnya mengikut kluster berikut:


  • Program Dakwah
  • Program Pendidikan
  • Program Kebajikan; dan
  • Program Ekonomi