+603-6188 4064 11C, Jalan SG 3/17, Pusat Bandar Taman Seri Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.

Sosio-ekonomi

  • Menimbulkan kesedaran kepada masyarakat untuk melibatkan diri dalam bidang ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.
  • Pemilikan hartanah untuk mempertahan dan mengekalkan harta atau hak orang Islam.
  • Memberi kesedaran kepada masyarakat supaya mengusahakan tanah terbiar untuk dimajukan.
  • Mengembangkan penerimaan terhadap kaedah musyarakah, mudharabah dan sebagainya bagi menjamin keadilan dan amalan ekonomi mesyakat Islam.
  • Menyediakan kepakaran dan khidmat nasihat dalam bidang pertanian, perladangan, memajukan tanah-tanah milik orang- orang Islam khususnya.
  • Menyelaraskan aktiviti qurban, akikah dan sebagainya supaya lebih memberi manfaat kepada masyarakat.
  • Menyumbangkan tenaga khidmat nasihat kepada masyarakat untuk mengembangkan aktiviti penternakan.
  • Lain-lain aktiviti ekonomi yang boleh menaikkan taraf sosio-ekonomi masyarakat Islam.