Program Dakwah

& Kebajikan

Cabaran gerakan dakwah pada hari ini amat besar terutama dalam langkah untuk menyebarluaskan dakwah dikalangan umat Islam bahkan juga pada orang bukan Islam. Justeru gerakan dakwah masa kini sepatutnya tampil dengan lebih berketrampilan dan memiliki strategi yang besar. Bukan sekadar pada nama sesebuah gerakan tetapi kualiti yang diberikan terhadap masyarakat menjadi hitungan dalam gerakan dakwahnya sesuai dengan realiti masyarakat masa kini.Tanggungjawab sebagai ahli dalam komuniti masyarakat bertanggungjawab untuk mencari jalan penyelesaiannya. Namun, ia juga merupakan tanggungjawab gerakan dan pertubuhan dakwah agar nilai dan norma masyarakat terutama aspek sosial masyarakat Islam tidak digugat oleh anasir-anasir luar. Ini kerana gerakan dakwah memainkan peranan yang amat penting dalam menjamin keharmonian masyarakat.Di atas objektif membangunkan sosio-ekonomi umat Islam melalui konsep ta`awun (kerjasama), tadhiyah (pengorbanan) dan tanggungjawab bersama, Yayasan Muslimin berusaha menjadi sebuah organisasi yang dekat di hati masyarakat dengan melakukan pelbagai aktiviti dakwah yang sistematik. Menjalinkan kerjasama dengan badan-badan bukan kerajaan (NGO) lain turut dilakukan bagi mencapai kecemerlangan dan keberhasilan dakwah yang lebih baik.Pelbagai aktiviti ziarah dilaksanakan dengan berkunjung ke beberapa penempatan / organisasi bagi menjalin silaturrahim dan seterusnya membantu anggota masyarakat yang bermasaalah agar dapat menjalani penghidupan sebagai seorang insan yang lebih baik.Firman Allah SWT dalam surah al Taubah ayat 60, yang bermaksud:


`Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang mualaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah SWT, dan orang-orang musafir (yang keputusan kewangan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah ) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) daripada Allah SWT. Dan (ingatlah) Allah SWT amat Mengetahui lagi amat Bijaksana.`Yayasan Muslimin mengharapkan agar usaha ini akan terus berkembang mekar, gah dipersada pentas arena dakwah dan berusaha untuk memaksimumkan sinar dakwah Islamiah dalam segenap hati masyarakat buat selama-lamanya.